Portal för chauförrsutbildning

Registrering

När du genomför denna utbildning registreras vissa uppgifter hos Tamro. Personuppgiftslagen reglerar hur denna typ av uppgifter ska hanteras för att inte kränka din integritet. Tamro följer personuppgiftslagens bestämmelser, och vill med anledning av detta informera dig om följande:
  • Ändamålet med Tamros registrerade uppgifter är att göra det möjligt för Tamro att ha kontroll över vilka personer som genomgått vår chaufförsutbildning. Utbildningen är en viktig del i Tamros hantering av läkemedel, och myndighet och andra som inspekterar Tamros verksamhet kan kräva att få se underlag på att chaufförer genomgått utbildningen.
  • Tamro registrerar endast de personuppgifter som du lämnar i samband med genomförandet av denna utbildning. Uppgifterna skyddas från obehörig åtkomst och förmedlas inte till tredje man annat än i enlighet med vad som anges i ändamålen.
  • Tamro AB är personuppgiftsansvarig, och ansvarar för all behandling av de registrerade personuppgifterna.
  • Har du frågor kring Tamros behandling av dina personuppgifter, eller om du vill ändra, korrigera, komplettera eller få ytterligare information, så är du välkommen att kontakta Tamro.
Right logo